tr+90 (212) 872 02 55
·
info@celebi.av.tr
·
Pazartesi - Cuma 08:30-17:30
ONLİNE ÖDEME

Month

Nisan 2023
Her malik tek onay hakkına sahiptir Toplantıda karar salt çoğunlukla alınır.Her malik tek oy hakkına sahiptir. Bir kişi birden çok malikin sahibi olması durumunda sahip olacağı oy sayısı tüm oy sayısının 1/3 den fazlası olamaz.  
Read More
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20/c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma haklarından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınmaz. Gider ve avans payının tamamını ödeyemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık...
Read More
Kamulaştırmasız El Atma HAKSIZ FİİL olarak nitelendirilen Kamulaştırma olmaksızın el koyma suretiyle en temel insan haklarından olan mülkiyet hakkına idare tarafında müdahale edilmesi halinde, ilgili taşınmazın bedelinin kamu kurumunca malikine ödenmesi olarak tanımlanabilir…    
Read More